top of page

Selamat dan Aman Dalam Tuhan


“…Anak-anak kami akan hidup dengan selamat, dan keturunan mereka sentiasa aman dalam perlindungan-Mu...” Mazmur 102:29


Pemazmur bukan hanya mendorong agar umat Tuhan menulis segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajiab, tetapi pemazmur juga menginginkan agar keturunannya akan terus hidup dengan selamat dan aman didalam Tuhan.

Pemazmur tahu bahawa untuk menyebabkan anak-anak dan keturunannya akan hidup terus dengan selamat dan aman, mereka perlu hidup dekat dengan Tuhan sepanjang hidup mereka. Kerana Dia Tuhan yang sama dahulu, sekarang dan selama-lamanya .


Selagi mereka bergantung sepenuhnya kepadaNya, maka selagi itu mereka akan hidup dengan selamat dan aman didalam Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak berubah mengikut keadaan malah Dia kekal sama untuk selama-lamanya.


Dengan itu untuk mengalami keselamatan dan keamanan yang sejati kita perlu meletakkan hidup kita didalam pengandalian dan penguasaan Tuhan Yesus. Sebab Dia adalah Tuhan yang sama dahulu sekarang dan selama-lamanya. Oleh itu selagi Tuhan Yesus bersama-sama kita selagi itu kita akan aman dan selamat.

Apakah anda merasa aman dan selamat sekarang ini? Marilah kita meletakkan hidup kita didalam Yesus dengan menjemput Dia masuk dan bertakta didalam hidup kita secara peribadi maka pasti kita akan merasa selamat dan aman.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, membuka hati saya kepadaMu, menyerahkan seluruh kehidupan saya kepadaMu, bertaktalah didalam hati saya dan bimbinglah saya. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin.


Pr Patrick Taie

Comments


bottom of page