top of page

Serahkanlah Hidupmu pada Tuhan


“…Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN, berharaplah kepada-Nya dan Dia akan menolong engkau…” Mazmur 37:5


Ayat yang pertama adalah nasihat pemazmur kepada kita supaya jangan marah terhadap orang jahat atau iri kepada orang yang melakukan kecurangan. Pemazmur juga menyatakan sebabnya mengapa kita tidak perlu marah atau iri hati terhadap mereka “...sebab mereka seperti rumput dan tumbuhan hijau yang segera layu dan mati...”


Oleh itu untuk mengatasi rasa marah dan iri hati terhadap orang jahat maka pemazmur memberikan kepada kita langkah yang perlu kita ambil. Dia berkata kepada kita agar “...menyerahkan kehidupan kita kepada TUHAN, dan berharap kepada-Nya dan Dia akan menolong kita..”


Apakah yang dimaksudkan oleh pemazmur kepada kita tentang menyerah kehidupan kita kepada TUHAN adalah kita harus “...menyerah seluruh jalan kita hanya kepada TUHAN dan percaya hanya kepada-Nya untuk bertindak bagi pihak kita.


Dengan berserah dan bergantung sepenuhnya kepada TUHAN maka kita boleh melawan dosa iri hati atau marah terhadap keberhasilan orang jahat. Sebab harapan kita adalah pada Tuhan yang menolong dan bertindak bagi kita.


oleh itu jangan jangan geram dengan orang jahat, berserahlah dan ercayalah kepada Tuhan untuk menolong kita didalam kita melaksanakan sesuatu dalam hidup kita. Jalan yang terbaik bagi kita mengawal perasan kita adalah berserah....


Doa: Bapa yang di surga, ajar saya untuk berserah kepadaMu dalam saya menghadap segala sesuatu didalam hidup ini. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin.


Pr Patrick Taie

Comments


bottom of page