top of page

Tenang Menanti Tuhan


“…Dengan tenang aku menantikan Allah; Dia sahaja yang menyelamatkan aku. Hanya Dia pelindungku dan penyelamatku; Dialah pembelaku, dan aku tidak akan dikalahkan.…” Mazmur 62:2-3


Pemazmur berkata kepada kita tentang keyakinan dirinya dan kebergantungan didalam hidupnya pada Tuhan, sehingga hal ini menyebabkan dirinya merasa tenang menantikan Tuhan didalam hidupnya secara peribadi.


Ketenangan didalam hatinya menantikan Tuhan secara peribadi terjadi oleh kerana Tuhan adalah pelindung, penyelamat dan pembela hidupnya, oleh itu dia tidak pernah goyah dengan ancaman musuh-musuhnya.


Oleh kerana bergantungannya hanya kepada Tuhan untuk pertolongan maka terciptalah sebuah keyakinan didalam hatinya yang menyebabkan rasa tenang didalam menantikan Tuhan didalam hidupnya. Oleh itu bagaimana dengan diri anda saat ini?


Apakah anda merasa tenang didalam hidup anda disaat anda melalui keadaan yang tidak menentu saat ini? Marilah kita meneladani pemazmur sewaktu dia menghadapi ancaman didalam hidupnya. Dia tenang menantikan Tuhan, sebab Tuhan adalah penyelamat, pembela dan pelindungnya.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, menyerahkan hidup saya kepadaMu, kerana didalam Engkau hati saya tenang dana man, sebab Engkau adalah pelindung dan penyelamat hidup saya, didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin.


Pr Patrick Taie


Comments


bottom of page