top of page

Tetap Percaya Kepada Tuhan


"…Abraham percaya lalu dia diberkati. Demikianlah Allah memberkati semua orang yang percaya kepada-Nya, seperti Dia memberkati Abraham.....” Galatia 3:9

Perjanjian Lama mengajarkan kita tentang Abraham diberkati oleh karena imannya kepada Tuhan. Demikian juga bagi setiap orang yang percaya pada hari ini, dengan iman seperti Abraham, kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Sebab Tuhan yang disembah oleh Abraham pada masa yang lalu adalah Tuhan yang sama, yang kita sembah pada hari ini. Oleh itu memang tidak dinafikan bahawa iman kita kepada Tuhan pada hari ini, juga pasti akan mengundang berkat didalam hidup kita.


Mengapa? Sebab Dia adalah Tuhan yang sama dahulu, sekarang dan selama-lamanya, oleh itu jika Dia telah memberkati Abraham, oleh kerana Abraham percaya kepada-Nya, maka pada hari ini juga Tuhan yang sama pasti akan memberkati kita sekiranya kita percaya kepada-Nya.


Ingat "…orang yang benar akan hidup atas dasar iman kepada Tuhan Yesus…." Oleh itu tetaplah percaya kepada Tuhan.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, memohon bimbinganMU, ajar saya untuk terus bersandar sepenuhnya kepadaMu dalam segala perkara yang saya lalukan. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.


Pr Patrick Taie

Comments


bottom of page