top of page

Tuhan Adalah Perlindung Dan Sumber Kekuatan Kita
“…Allah perlindungan dan kekuatan kita; Dia selalu bersedia menolong kita pada masa kesusahan.…” Mazmur 46:2


Pemazmur menceritakan kepada kita bahawa Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan dan sumber kekuatan bagi dirinya pada waktu-waktu yang sukar dan sulit didalam hidupnya. Bagi dirinya tidak ada penolong yang lain, sewaktu dia didalam kesusahan.


Oleh itu bagi dirinya tidak ada yang perlu ditakuti, walaupun bumi akan bertukar tempat dan gunung-gunung kan berpindah ke tengah-tengah laut; ombak gemuruh dan bergelora, dan segala gunungpun bergentaran dia tidak akan takut.


Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan dan sumber kekuatan bagi dirinya sewaktu dia didalam kesulitan. Dia selalu memberikannya pertolongan pada masa-masa kesulitan dalam hidupnya. .


Bagaimana dengan diri kita pada hari ini? apakah kita meletakkan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan sumber kekuiatan sewaktu kita didalam kesulitan. Ingat pemazmur ingin mendorong kita supaya berharap dan percaya kepada Allah, akan kuasa-Nya, pemeliharaan-Nya, dan hadirat-Nya.


Sebab didalamNya hati kita akan menjadi tenang dan bahagia, sebab didalamNya ada jaminan bagi hidup kita hari ini dan akan datang. tetaplah berharap dan peracya kepadaNya.


Doa: Bapa yang di surga, saya datang kepadaMu, saya berterima kasih kepadaMu kearan menjadi penolong, sumber kekuatan dan pelindung bagi hidup saya sewaktu didalam kesulitan.. didalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin.


Pr Patrick Taie

Comments


bottom of page