top of page

(1) Integriti Dan Kejujuran


“Orang yang hidup dalam keikhlasan, aman jalannya, tetapi sesiapa memesongkan jalannya akan diketahui juga.”

(Amsal 10:9)


Integriti dan kejujuran adalah kualiti asas yang harus merangkumi setiap aspek kita sebagai pekerja-pekerja Kristian. Apabila kita menjalankan tugas dengan integriti, kita menyelaraskan tindakan dan nilai kita dengan prinsip kebenaran, kesucian dan kejujuran kita.


Sebagai seorang Kristian, iman kita memanggil kita untuk menjadi seorang yang jujur dan berintegriti, walaupun di dalam menghadapi cabaran dan godaan. Ini bermakna kita bersikap jujur dalam urusan kita. Kita tidak akan terlibat di dalam penipuan atau amalan tidak jujur, dan secara konsisten menegakkan etika kita.


Integriti di tempat kerja bukan sekadar mengelakkan ketidakjujuran atau tingkah laku menipu. Ia juga melibatkan kebolehpercayaan - boleh dipercayai dalam memenuhi tanggung jawab dan komitmen kita. Apabila kita membuat janji atau menetapkan tarikh akhir (dateline), kita mematuhinya dengan sebaik mungkin.


Kejujuran juga meliputi ketelusan dan terus terang dalam komunikasi kita. Ini bermakna kita menyatakan fikiran dan pendapat kita dengan jujur dan hormat, walaupun ia mungkin sukar atau tidak popular. Kita mengelakkan keterlaluan, separuh benar atau kenyataan yang mengelirukan, dan sebaliknya, berusaha untuk jelas dan berintegriti di dalam interaksi kita dengan rakan sepekerjaan kita, boss kita dan pelanggan kita.


Dengan mewujudkan integriti dan kejujuran di tempat kerja, kita bukan sahaja memenuhi panggilan Kristian kita tetapi juga menyumbang kepada budaya kepercayaan, kredibiliti, dan rasa hormat. Tindakan kita akan menjadi kesaksian tentang iman kita dan menjadi contoh untuk diikuti oleh orang lain.


Ingatlah kata-kata Amsal 10:9, yang mengatakan, “Orang yang hidup dalam keikhlasan, aman jalannya, tetapi sesiapa memesongkan jalannya akan diketahui juga.”. Kita melakukan integriti dan kejujuran dalam kerja kita. Kita membentuk asas yang kukuh untuk pertumbuhan profesional dan peribadi kita, dan ia akan membawa kemuliaan kepada Tuhan dalam semua yang kita lakukan. Amen.


1 Comment


Okta (Yan)
Okta (Yan)
May 28, 2023

Amen.

Like
bottom of page