top of page

(12) Semakin Kita Percaya Tuhan, Semakin Kurang Kita Resah Hati"Janganlah resah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada-Ku.” (Yohanes 14:1 AVB)


Kita tahu bagaimana rasanya hidup dalam kebimbangan dan keresahan hati yang berterusan, bukan? Kita berasa tegang, perut kita kelihatan terikat, dan seluruh badan kita tegang. Tetapi kita tidak perlu hidup seperti itu. Apa-apa yang telah dipelajari yang leaps boleh buangkan. (What is learned can be unlearned). Sudah tiba masanya untuk mula mengurangkan kebimbangan dan keresahan hati kita, terutama sekali kita yang di marketplace!


Di tempat pekerjaan kita, kita akan menghadapi banyak masalah.


Tuhan telah berjanji untuk menjaga kita; itu adalah kerja Tuhan, bukan kerja kita. Titik permulaan untuk melepaskan kebimbangan adalah untuk mengekalkan sikap rendah hati ini: "Tuhan adalah Tuhan, dan kita bukan." Apabila kita memahami kebenaran penting ini, kebimbangan akan mula hilang dari hidup kita.


Alkitab berkata, "Janganlah resah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada-Ku.” (Yohanes 14:1 AVB)


Apabila masa kita bimbang, ia mendedahkan bahagian tertentu dalam hidup kita di mana kita tidak memberikan Tuhan tempat pertama. Itu adalah kerana mana-mana bahagian dalam hidup kita di mana Tuhan tidak barkuasa dan tidak di bawah kawalan Tuhan, akan menjadi sumber rasa tidak selamat dan kebimbangan.


Jadi apa yang boleh kita lakukan? Sambutlah Yesus ke dalam “rumah” hidup kita. Beri dia akses kepada semua aspek kehidupan kita—ruang tamu, bilik tidur, dapur, dan juga semua almari. Dia sudah tahu apa yang ada di sana. Malah, Tuhan lebih mengetahui keperluan kita lebih daripada diri kita sendiri. Kita mempunyai keperluan yang kita tidak sedari—tetapi tidak satu pun daripada semua itu yang mengejutkan Tuhan. Kerana Dia tahu segala-galannya.


Yesus berkata, “Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari hal-hal ini. Akan tetapi, bapamu yang di syurga tahu bahawa kamu memerlukan semua itu. Utamakanlah kerajaan Allah serta perbenaran-Nya; dan semuanya itu akan diberikan kepadamu.” (Matius 6:32-33 AVB)


Apabila kita menjadikan Yesus Kristus nombor satu dalam setiap bahagian kehidupan kita, ia akan mengurangkan kebimbangan kita.


Yesus mengajar, “Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal-Ku, sebagaimana Bapa mengenal-Ku, dan Aku mengenal-Nya. Aku mengorbankan nyawa-Ku untuk domba-domba-Ku.” (Yohanes 10:14-15 AVB)


Jika Tuhan cukup mengasihi kita untuk mengorbankan hidup hidupNya kepada kita, Tuhan pastinya cukup mengasihi kita untuk memberi makan kepada kita, memimpin kita, dan memenuhi apa sahaja keperluan kita hari ini.


Apabila anda memulakan setiap hari dengan mempercayai Tuhan, kita akan mula melihat kebimbangan kita hilang.


Comments


bottom of page