top of page

(2) Kuasa Tuhan di Marketplace

(Power of God at Work)
“Allah melakukan mukjizat yang luar biasa melalui Paulus. Sesetengah mereka membawa pulang sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus kepada orang yang sakit lalu mereka sembuh dan roh-roh iblis yang merasuk mereka keluar dari tubuh mereka.”

(Kisah Para Rasul 19:11-12)


Di dalam Kisah Para Rasul, kita dapat melihat satu kuasa Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan lakukan melalui Paulus. Sapu tangan dan kain yang dipakai Paulus, yang dijamah oleh orang sakit, akan disembuhkan. Roh-roh iblis yang merasuk mereka keluar dari tubuh mereka. Ini menunjukkan aspek kedua misi di pasaran: bergantung pada kuasa Roh Kudus.


Semasa kita terlibat dalam misi di marketplace, kita mesti ingat bahawa bukan dengan kekuatan atau kebolehan kita sendiri, kehidupan diubah, tetapi melalui kuasa Tuhan. Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk bercakap dengan berani, untuk membawa penyembuhan dan pembebasan, dan untuk menyatakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan seharian.


Marilah kita bergantung pada Roh Kudus untuk membimbing kita, memberi kita kata-kata hikmat dan pengwahyuan, dan untuk menunjukkan kuasa Tuhan melalui kita. Semasa kita menyerahkan diri kita kepada pimpinan-Nya, kita akan menyaksikan manifestasi luar biasa yang membawa kemuliaan kepada Tuhan dan menarik orang kepada pengetahuan yang menyelamatkan tentang Yesus Kristus.


Doa: Roh Kudus, kami berserah kepada kuasa dan bimbingan-Mu. Penuhi kami semula dengan pengurapan-Mu semasa kami terlibat dalam misi di pasaran. Gunakan kami sebagai wadah cinta, penyembuhan, dan pembebasan-Mu, agar orang dapat bertemu dengan Tuhan yang hidup melalui kehidupan kami.


Comments


bottom of page