top of page

(3) Mentransformasikan Hidup dan Budaya di Marketplace

(Transforming Lives and Culture)“Berita itu tersebar baik dalam kalangan orang Yahudi mahupun orang Yunani di Efesus; mereka ketakutan lalu nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Ramai orang yang mempercayai Yesus datang sambil mengakui segala perbuatan jahat mereka yang lalu. Beberapa orang yang mengamalkan ilmu sihir mengumpulkan semua buku sihir mereka dan membakarnya di hadapan orang ramai. Semua buku sihir itu dianggar nilainya kira-kira lima puluh ribu keping wang perak. Demikianlah, firman Tuhan tersebar luas dan semakin berkuasa.”

(‭‭Kisah Para Rasul‬ ‭19‬:‭17‬-‭20‬ ‭AVB‬‬)


Di dalam KPR 19, kuasa Injil membawa perubahan dan transformasi di dalam kehidupan orang-orang dan budaya di Efesus. Ketika orang menerima kebenaran, mereka meninggalkan amalan mereka yang lama, mengaku dosa mereka dan berbalik kepada Tuhan. Ini mendedahkan aspek ketiga misi di marketplace : mengubah kehidupan dan budaya.


Marketplace bukanlah hanya tempat untuk transaksi ekonomi; tetapi juga satu sphera yang boleh mempengaruhi kepercayaan, nilai dan kelakuan. Misi kita di marketplace melangkaui perkongsian injil; ia melibatkan kesan budaya di sekeliling kita. Apabila kita menjalankan iman kita secara autentik, kita menjadi agen perubahan, membawa nilai-nilai Kerajaan Tuhan di tempat kerja kita.


Marikah kita menjadi duta kebenaran, integriti dan belas kasihan di marketplace. Kelakuan kita dan perkataan kita haruslah merefleksikan kuasa transformatif Injil. Supaya ia akan membawa orang lain kepada pertobatan dan kehidupan Kristus yang baru. Dengan menjadi cahaya di tempat pekerjaan kita, we akan memainkan peranan yang penting di dalam kita membentuk budaya dan masyarakat di sekeliling kita.


Di dalam kita berinteraksi dengan rakan sekerja, pelanggan dan supplier, marilah kita menunjukkan kasih sayang, kebaikan dan kerendahan hati. Marilah kita mempromosikan kejujuran, keadilan dan keadilan dalam urusan perniagaan kita. Dengan berbuat demikian, kita mewujudkan suasa yang mencerminkan watak Kristus dan menarik orang lain kepada-Nya. Kehadiran dan pengaruh kami di marketplace boleh membawa perubahan positif, mengubah kehidupan dan akhirnya mengubah budaya.


Doa: Tuhan, perkasakan kami untuk menjadi agen perubahan di marketplace. Bantulah kami untuk menghidupkan iman kami dengan berani dan sahih, agar orang lain dapat tertarik kepada-Mu melalui perkataan dan tindakan kami. Semoga kami menjadi pemangkin kepada perubahan, membawa nilai Kerajaan Anda ke tempat kerja kami dan memberi kesan kepada budaya di sekeliling kami. Dalam nama Yesus, amen.


Comments


bottom of page