top of page

(5) Kesetiaan dan Pengurusan (Faithfulness & Stewardship)

"Setelah dipertanggungjawabkan dengan amanah, hamba demikian itu wajib membuktikan bahawa dia dapat dipercayai. "

(1 Korintus 4:2 AVB)

Kesetiaan dan pengurusan adalah kualiti yang penting untuk dipupuk oleh setiap pekerja Kristian di marketplace. Ini melibatkan pengiktirafan bahawa kerja kita adalah platform untuk pengurusan yang baik, di mana anda boleh menggunakan kemahiran, sumber dan peluang kita untuk memenuhi tujuan Tuhan.


Sebagai seorang Kristian, kita dipanggil untuk setia dengan apa yang telah dipercayakan kepada kita (1 Korintus 4:2). Ini termasuk masa, kurnia, tanggungjawab dan hubungan kita di tempat kerja. Kesetiaan bermaksud menjadi rajin, boleh dipercayai, dan boleh dipercayai dalam melaksanakan kerja kita dan memenuhi komitmen kita.


Stewardship (pengurusan) merangkumi pemahaman bahawa semua yang kita ada, termasuk kebolehan dan peluang kita, adalah anugerah daripada Tuhan. Sebagai seorang pelayan, kita diamanahkan dengan tanggungjawab untuk mengurus dan menggunakan sumber ini dengan bijak dan bermatlamat. Ini termasuk memanfaatkan kemahiran, kepakaran dan pengaruh kita untuk memberi kesan positif kepada orang lain dan memajukan matlamat dan nilai organisasi kita.


Menjadi setia dan bertanggungjawab dalam kerja kita juga melibatkan untuk kita mempunyai perspektif jangka panjang. Ini bermakna tidak didorong semata-mata oleh keuntungan jangka pendek atau cita-cita peribadi tetapi mempertimbangkan kesan yang lebih luas daripada keputusan dan tindakan kita.


Kesetiaan dan pengurusan melangkaui skop tugas kerja kita. Ia juga termasuk memupuk hubungan positif, melayan pelanggan dan pelanggan dengan penuh perhatian dan hormat, serta menyumbang kepada kebaikan masyarakat yang lebih besar melalui amalan perniagaan yang beretika.


Ingat bahawa sebagai pekerja Kristian, kerja kita adalah peluang untuk memuliakan Tuhan dan melayani orang lain. Dengan menjadi pengurus yang setia dan bertanggungjawab, kita boleh membuat perubahan yang bermakna dalam kehidupan orang di sekeliling kita dan menyumbang kepada perkembangan kedua-dua individu dan organisasi secara keseluruhan.


Comentarios


bottom of page