top of page

Gerbang Penjara Ke Dalam Gerbang Pujian

Bacaan Alkitab : Mazmur 24:7, 9

 

Dan Aku juga berkata kepadamu bahawa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan membina jemaat-Ku, dan pintu alam maut tidak akan [a]menguasainya. Dan Aku akan memberikan kepadamu kunci Kerajaan Sorga, dan apa yang kamu ikat di bumi

[b]  akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga.” (Matius 16:18-19)

 

Pemerhatian:

Perkataan yang Yesus katakan kepada Petrus ini sangat kuat. Ketika Yesus naik ke surga Dia berjanji kepada para murid bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus kepada mereka:

Tetapi Penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah Kukatakan kepadamu. 27 Damai sejahtera Kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu; bukan seperti yang dunia memberi saya memberi kepada anda. Jangan biarkan hatimu gelisah dan jangan takut. 2 Yohanes 14:26-28

7 Sungguhpun demikian, Aku berkata benar kepadamu. Ia adalah untuk keuntungan anda bahawa saya pergi; kerana jika Aku tidak pergi, Penolong tidak akan datang kepadamu; tetapi jika Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu. 8 Dan apabila Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman: Yohanes 16:7

 

Permohonan:

Yesus, sebagai Firman yang hidup dari syurga, datang ke dunia untuk mengalahkan kuasa Iblis di kayu salib. Melalui darah-Nya, kuasa Iblis atas dosa telah dikalahkan (Wahyu 12:11). Apabila Dia dikuburkan dan dibangkitkan (1 Korintus 15:20-25), Dia mengambil kunci maut (neraka) dan meletakkan segala sesuatu di bawah kaki-Nya (1 Korintus 15:26).

1.  Apabila Petrus dimasukkan ke dalam penjara (Kisah 12:5), orang percaya sentiasa berdoa. Malaikat Tuhan datang dan menyelamatkan Petrus dari penjara (Kisah Para Rasul 12:10-12).

2.  Ketika Paulus dan Silas berada dalam penjara (Kisah 16:20-24): pada tengah malam, Paulus dan Silas sedang berdoa dan menyanyi; terjadi gempa bumi yang hebat dan pintu penjara terbuka (Kis 16:25-26).

 

Penyataan/Deklarasi:

Kami percaya bahawa Injil tidak boleh dipenjarakan seperti rasul Petrus dan rasul Paulus; apabila kita berjalan dalam kehendak Allah, Dia yang membela dan membela kita dari segala serangan kuasa Iblis.

Bahan Doa

1.  Berdoalah agar gereja-gereja di negara kita akan menjadi gereja berdoa seperti dalam buku Kisah; yang membawa kepada kebangkitan yang akan memberi kesan kepada bandar.

2.  Berdoa agar orang yang percaya kepada Kristus di seluruh dunia akan bangkit dalam doa yang sungguh-sungguh untuk menghentikan pakatan jahat yang akan mengeluarkan virus baru yang boleh membunuh berjuta-juta nyawa.

3.  Berdoa untuk lebih ramai pekerja, yang diberi kuasa oleh Roh Kudus, untuk dibangkitkan dan dihantar ke ladang tuaian.

4.  Berdoa untuk musim ilahi Roh Kudus untuk menyatukan orang percaya di negara kita untuk pergi ke pujian & penyembahan yang tinggi (Yesaya 25:6) dan doa untuk memecahkan kuasa kegelapan (Yesaya 25:7) ke atas negara kita.


Doa Puasa Kebangsaan 31 Hari, Sidang Injil Borneo (SIB/BEM)

(Sabah, Sarawak, Semenanjung)

コメント


bottom of page