top of page

Gerhana Kekuatan Dunia


Bacaan Alkitab: 1 Tawarikh 26-29, 2 Tawarikh 1-6

(2 Tawarikh 1: 1-13)

Sepanjang hampir lapan dekad pemerintahan Daud dan Salomo, kekuasaan besar dunia yang biasanya menguasai Palestin berada dalam kemunduran. Mesir di selatan dan kerajaan Het di utara telah dimusnahkan dengan teruknya oleh Orang Laut, di mana orang-orang Palestin adalah salah satu cawangannya. Asyur lemah, dan Babel belum berkembang. Daud meninggalkan Salomo satu angkatan tentera yang kuat dan berkuasa yang tidak aktif dalam perkhidmatan. Dia mengembangkan hubungan perdagangan yang erat dengan orang Fenisia di Tirus dan membangun jaringan perjanjian dengan negara-negara di sekitarnya. Israel menjadi makmur semasa kekuatan dunia dikalahkan. Setelah kematian Daud, Salomo menjadi raja.


Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, pertama dengan ketaatan, dan kedua dengan penyembahannya. Tuhan menampakkan diri kepadanya dan memberitahu dia untuk meminta apa pun yang dia inginkan. Salomo hanya meminta agar janji Tuhan kepada Daud ditepati dan supaya dia diberi hikmat untuk “memimpin umat-Nya yang ramai,” dan untuk membezakan antara yang benar dan yang salah. Permintaan ini menyenangkan hati Tuhan. Raja Salomo dijanjikan kebijaksanaan dan juga akan diberi kekayaan dan kehormatan.


Dengan berdiam dan beristirahat di hadirat- Nya melancarkan kuasa Tuhan untuk pelayanan. Tuhan menciptakan kita pada dasarnya sebagai makhluk rohani dan jasmani. Meskipun benar bahawa kita berhubung dengan dunia fizikal sebagai makhluk jasmani, kesedaran utama kita ialah pembentukan asas kita sebagai makhluk rohani. Salomo tidak meminta kekayaan atau kehormatan atau nyawa musuhnya, ataupun meminta umur panjang. Sebaliknya, dia meminta hikmat dan pengetahuan agar dia dapat mengadili umat Tuhan. Tuhan sudah tentu akan memenuhi permintaannya.


Rev Looi Kok Kim, NECFDoa Hari Ini:


  1. Doa untuk Ketaatan dan Kasih kepada Tuhan: Berdoa agar kita dapat mencontohi ketaatan Daud dan Salomo kepada Tuhan. Minta supaya kasih kepada Tuhan menjadi dasar dari setiap tindakan dan keputusan kita dalam kehidupan sehari-hari.

  2. Doa untuk Hikmat dalam Pelayanan: Mencontoh Salomo, berdoa agar kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memimpin dan melayani umat-Nya. Meminta kebijaksanaan untuk membezakan antara yang benar dan yang salah dalam pengambilan keputusan.

  3. Doa untuk Berdiam dan Beristirahat dalam Hadirat Tuhan: Mendoakan agar kita dapat mengikuti contoh Salomo yang meminta hikmat melalui berdiam dan beristirahat di hadirat Tuhan. Meminta kesempatan untuk menenangkan diri, merenungkan kebijaksanaan Tuhan, dan mengaktifkan kuasa Tuhan untuk melayani dengan lebih baik.

  4. Doa untuk Pengaruh Positif di Komuniti di Sekitar: Berdoa agar, seperti Daud yang menjalin hubungan perdagangan dengan bangsa lain, kita juga dapat membina hubungan positif dengan komuniti di persekitaran kita. Meminta Tuhan untuk membimbing langkah-langkah kita dalam berinteraksi dengan orang lain, sehingga kita dapat membawa damai dan kemakmuran.


Comments


bottom of page