top of page

Kebangkitan Roh Hikmat Dan Wahyu Bacaan Alkitab : Efesus 1:1-18

 

“Hikmat” adalah pemahaman yang lebih baik dan tepat tentang doktrin Tuhan, dan “wahyu” adalah gambaran yang lebih jelas tentang sifat dan kehendak ilahi.

Efesus 1:17 TB, “…dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.”

 

Paulus, dalam doanya untuk orang-orang kudus yang ada di Efesus, dan yang setia dalam Kristus Yesus (Efesus 1:1), meminta agar Tuhan memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, supaya kamu lebih mengenal Dia.

 

Dalam doanya, Paulus memohon agar orang percaya memiliki hikmat dan wawasan rohani supaya mereka dapat bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan.

 

Tuhan tidak terbatas, dan Dia tidak dapat difahami sepenuhnya oleh makhluk yang terbatas. Sejauh manapun kita memiliki pemahaman tentang Tuhan, masih ada kedalaman pengetahuan yang tidak terduga yang misteri dan perlu diselami.

 

Paulus menggariskan beberapa misteri yang dia mahu orang Efesus faham melalui roh hikmat dan wahyu ini. Dia berdoa dalam Efesus 1:18 AVB, “Semoga Allah menerangkan mata hatimu untuk mengetahui harapan daripada panggilan-Nya, limpah kemuliaan warisan-Nya dalam orang yang salih.”

 

Kita mewarisi kekayaan hidup yang kekal melalui Dia yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita kepada kekudusan dalam Kristus sebelum permulaan zaman (2 Timotius 1:9). Paulus berdoa agar Roh akan menyatakan kuasa Tuhan yang tidak tertandingi bagi kita yang percaya (Efesus 1:19) iaitu kuasa yang begitu besar sehingga membangkitkan Yesus daripada kematian. Semua misteri ini hanya boleh difahami dengan memiliki roh hikmat dan wahyu dari Roh Kudus.

 

Roh hikmat dan wahyu adalah pekerjaan Roh Kudus untuk membantu umat Tuhan memahami perkara-perkara Tuhan dengan lebih tepat, luas dan sempurna sesuai dengan kairos-Nya.

 

Bahan Doa

Saya berdoa agar roh hikmat dan wahyu semakin bertambah dalam hidup saya untuk menjadi seorang murid Kristus yang kuat dan teguh.

1.  Malaysia adalah sebuah negara Pelangi yang dikasihi Tuhan melalui perjanjianNya untuk melindungi dan memelihara seluruh perairan Malaysia mencakupi Laut Cina Selatan, Selat Melaka dan Perairan Luar Sabah serta sempadan negara yang sentiasa berada dalam keadaan selamat.

2.  Malaysia terus berada dalam keadaan selamat, aman damai dan dipenuhi dengan kekayaan fauna dan flora yang subur sehingga negara ini diberkati lagi melalui kekayaan semulajadi daripada Tuhan.

3.  Perlindungan Tuhan dalam ruang udara Malaysia agar sentiasa terpelihara daripada pencerobohan anasir jahat. Penyertaan Malaikat Tuhan dan atmosfera rohani yang kuat terus melindungi negara ini dalam pemenuhan kuasa Roh KudusNya yang berkuasa.

4.  Malaysia membangun sempadan antarabangsa yang baik dan bijaksana serta hubungan antarabangsa yang membawa kesejahteraan dan keberuntungan yang kekal.

Comments


bottom of page