top of page

Kebebasan Daripada Kepercayaan yang Tidak Benar


Taurat TUHAN sempurna, mengubah jiwa. Peraturan TUHAN pasti, memberi kebijaksanaan kepada orang yang tulus.Ajaran-ajaran TUHAN benar, menggembirakan hati. Perintah TUHAN suci, memberi pengertian. Mazmur 19:7-8


Sekarang, mari kita renungkan ayat ini yang mengajak kita untuk membebaskan diri daripada kepercayaan yang salah dan berpegang teguh pada kebenaran Firman Tuhan. Dalam doa kita, kita boleh meminta Bapa kita untuk memberi kita keupayaan untuk berpegang pada kebenaran Firman-Nya dan menolak semua kepercayaan palsu.


Semasa berdoa, kita boleh meminta Tuhan untuk memberikan kita kerinduan akan Firman-Nya, supaya kita dapat mengetahui kebenaran dan hidup dalam ketaatan kepada-Nya. kita meminta Tuhan untuk membantu kita mengamalkan kebenaran-Nya yang tidak tergoyahkan.


Doa:


Ya Allah, dalam doa ini saya memohon agar Engkau memberiku kekuatan untuk melepaskan diri dari kepercayaan yang salah dan berpegang teguh pada kebenaran Firman-Mu. Bimbinglah saya untuk menilai segala ajaran dan didikan dengan bimbingan RohMu dan tidak terpengaruh oleh ajaran yang salah.


Bapa, bimbinglah saya untuk merasa lapar akan Firman-Mu. Bangkitkan dalam diri saya keinginan yang kuat untuk mengetahui kebenaran dan hidup dalam ketaatan kepada-Mu. Bantu saya untuk mengutamakan masa dan usaha saya dalam mempelajari dan memahami Firman-Mu.


Terima kasih, Tuhan, kerana Firman-Mu adalah kebenaran yang tidak tergoyahkan. Terima kasih atas janji-janji-Mu yang pasti dan ketetapan-ketetapan-Mu yang lurus. Tolonglah saya untuk hidup menurut ajaran Firman-Mu dan menolak segala bentuk kepercayaan yang salah. Dalam nama Yesus, yang adalah Firman yang hidup, saya berdoa. Amin.

Commentaires


bottom of page