top of page

Kita Dicipta Untuk Mendengar Suara Tuhan.

“Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan pada malam hari, ketika tidur yang lelap melanda manusia, atau ketika dia mengantuk di tempat tidur, pada waktu itulah Dia membuka telinga manusia dan memateraikan teguran-teguran bagi mereka, supaya manusia dipalingkan daripada perbuatannya dan kesombongannya dilenyapkan. Dia menahan jiwa manusia daripada liang kubur, juga hidupnya, supaya jangan dilenyapkan oleh lembing.”

(‭‭Ayub‬ ‭33‬:‭14‬-‭18‬ ‭AVB‬‬)Tuhan menciptakan kita untuk mendengar suara Tuhan. Kita seharusnya, sentiasa menerima pimpinan Tuhan di mana pun kita berada, termasuk tempat pekerjaan kita, di marketplace kita. Mengapa kerana, kita meluangkan hampir 60% daripada kehidupan dewasa kita di marketplace.


“Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya.”

(Ayub 33:14 AVB)


Di dalam Alkitab, Tuhan bercakap kepada manusia melalui pelbagai cara.


Melalui Firman Tuhan : Alkitab adalah cara utama Tuhan berbicara. Alkitab ditulis untuk menunjukkan diriNya, kehendakNya dan rancanganNya untuk kemanusian. Dengan membaca dan mempelajari Alkitab, kita akan mendapat pencerahan dan arahan daripada Tuhan.


Apakah saluran yang digunakan Tuhan di dalam Tuhan berbicara kepada kita? Saluran utama tidak lain dan tidak bukan, ialah Alkitab. Inilah sebabnya kita harus membaca Alkitab setiap hari. Kehendak Tuhan ada dapat kita jumpai di dalam FirmanNya. Inilah bagaimana kita akan tahu bahawa setiap pemikiran baru yang Tuhan berikan kepada kita, datangnya daripada Tuhan.


Melalui Doa : Doa ialah salah satu cara berkomunikasi dengan Tuhan dan mencari bimbinganNya. Apabila kita berdoa, kita akan dapat mendengar suara Tuhan dan mencari arahan Tuhan di dalam hidup kita. “Impression” mungkin juga digunakan Tuhan di dalam kita berdoa kepada Tuhan.


Melalui Roh Kudus : Di dalam perjanjian baru, Roh Kudus sentiasa dinyatakan sebagai suara Tuhan. Roh Kudus, yang diberikan kepada setiap orang yang percaya, akan memberikan kita arahan, penghiburan dan panduan di dalam kita mengikut Tuhan. Tuhan boleh juga berbicara di dalam hati naluri kita melalui keadaan yang kita hadapi. Contohnya, sesuatu perkara yang pintunya dibuka atau pintunya ditutup.


Tuhan juga berbicara melalui keadaan kita dan kepahitan kita.


Melalui orang lain : Tuhan juga berbicara dengan kita melalui orang lain - kawan kita, ahli keluarga kita, pemimpin gereja, pastor, penatua dsb. Mereka mungkin digunakan Tuhan untuk berbicara dengan kita. Ada kalanya juga, Tuhan menggunakan kita untuk berbicara kepada teman sekerja kita. Apabila kita sentiasa selaras Alkitab, Tuhan akan menggunakan kita sebagai saluran untuk orang lain.


Renungkan:

  • Apakah saluran yang Tuhan gunakan untuk berbicara dengan kita, terutama sekali apabila kita di tempat pekerjaan?

  • Bagaimana Tuhan telah menggunakan orang lain untuk berbicara dengan kita?

  • Apa yang Tuhan ajar tentang dirinya, di dalam kita mengalami kepahitan di dalam hidup kita?

Comments


bottom of page