top of page

Melepaskan Pengampunan


MATIUS 6:14-15 Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang disorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.”


Apakah kamu masih berdendam, masih menyimpan kepahitan atau susah untuk mengampuni?


Firman Tuhan telah berbicara kepada kita, haruslah mengampuni jika kita juga mau Bapa yang disyurga mengampuni kesalahan kita. Melepaskan pengampunan bukan hal yang mudah jika tidak punya hati yang takut akan Tuhan, jadi belajarlah menjadi anak, berdoa minta hati anak, hati yang lembut yang takut akan Bapa.


Berdoa meminta pertolongan Tuhan dan Roh Kudus-Nya akan membantu kita, memberi kita roh yang lemah lembut sehingga kita menyesali perbuatan kita dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan hati yang lapang. Ingat satu hal yang harus kita takuti sebagai orang percaya iaitu ada keterikatan antara dunia dan syurga,


Matius 16 ayat 19b mengatakan…Apa yang kauikat didunia ini akan terikat disorga dan apa yang kaulepaskan didunia ini akan terlepas disorga.”


MAZMUR 103: 3-5 Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikkan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali.


Doa Hari Ini:

1. Berdoa kepada Tuhan dengan ucapan syukur atas kesadaranmu hari ini, buat pengakuan dihadapan Tuhan dan lepaskanlah pengampunan terhadap orang yang bersalah kepadamu, Hatimu mungkin pernah disakiti lepaskanlah pengampunan kepada mereka dihadapan Tuhan, apakah mereka orang tuamu, saudaramu atau sahabatmu.

2. Berdoalah kepada Tuhan hari ini jika kamu tahu ada keterikatan diantara suku kaum kita, wakililah sukumu dan lepaskanlah pengampunan kepada mereka. Mohon pengampunan terhadap orang percaya yang hidupnya menyimpang supaya belas kasih Tuhan turun atas mereka.

3. Berdoalah kepada Tuhan supaya ada pemulihan dan pertobatan di dalam kehidupan sukubangsa di seluruh Malaysia, orang percaya mengalami transformasi, ada hujan pertobatan, lebih ramai jiwa dipulihkan dan diselamatkan.


PP Edward, SBA

Comments


bottom of page