top of page

Memahami Kepimpinan dan Ketaatan


Bacaan Alkitab: Bilangan 9-10


Apabila awan itu terangkat dari atas khemah, maka orang Israel pun berangkat, dan di mana sahaja awan itu berhenti, di situ pulalah orang Israel berkhemah. Bilangan 9:17 (AVB)


Ayat ini menekankan kepentingan mengikuti petunjuk Allah dalam kehidupan kita. Awan yang mewakili Tuhan mengajar kita untuk mempunyai ketaatan sepenuhnya kepada-Nya. Apabila awan itu naik, orang Israel bersedia untuk bergerak, dan apabila awan itu turun, mereka berhenti. Ini menggambarkan ketaatan segera dan kesanggupan untuk mengikuti setiap langkah yang diberikan oleh Tuhan.


Kepentingan ketaatan juga relevan dalam konteks kepimpinan. Pemimpin yang baik hendaklah memimpin dengan ketaatan kepada Allah dan membimbing umatnya agar sentiasa mengikut arahan-Nya. Kita boleh belajar untuk menjalani kehidupan kita dengan ketaatan yang sama, bersedia untuk bergerak atau terus mengikut kehendak Tuhan.


Doa Hari Ini:

  1. Kesanggupan Mengikut Arah Tuhan: Berdoalah agar kita sentiasa memiliki hati yang tunduk dan bersedia mengikuti petunjuk Allah dalam setiap langkah hidup kita.

  2. Ketaatan dan Disiplin: Berdoalah agar kita diberi kekuatan untuk hidup dalam ketaatan dan disiplin, sepertimana umat Israel yang sedia bergerak atau berhenti mengikut petunjuk Allah.

  3. Kepimpinan Bijak: Berdoa untuk kebijaksanaan dan kepimpinan yang bijak, supaya kita dapat membimbing orang lain dalam ketaatan kepada Tuhan.

Comments


bottom of page