top of page

Membimbing ke Arah Kesucian

7 Tip Untuk Ibubapa - Hari 5

"Bagaimanakah seorang pemuda menyucikan jalannya?

Dengan berhati-hati menurut firman-Mu." Mazmur 119:9 (AVB)

Renungan: Mazmur 119 menekankan peranan asas Firman Tuhan dalam membimbing anak-anak ke arah kesucian. Ia melampaui jangkaan tingkah laku semata-mata, mendorong ibu bapa untuk memberi contoh. Hidup sesuai dengan Firman Tuhan melibatkan transformasi berterusan hati, mengajarkan anak-anak hubungan intrinsik antara prinsip Tuhan dan kehidupan yang suci.


Aplikasi: Inisiatifkan perbincangan keluarga tentang ayat-ayat Alkitab tertentu yang menekankan kesucian. Kongsi kisah peribadi tentang bagaimana Firman Tuhan mempengaruhi keputusan, membina perbincangan terbuka tentang nilai-nilai yang ingin diinsankan.


Doa: Ya Allah, pandulah kami untuk mengajar anak-anak kami hidup sesuai dengan Firman-Mu. Semoga hati mereka diubah ke arah kesucian. Dalam Nama Yesus kami berdoa.

Comments


bottom of page