top of page

Misi Lokal dan Global


Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus datang ke atasmu; dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke hujung bumi.” Kisah Para Rasul 1:8


Berdoalah agar Tuhan menunjukkan kepada anda tempat di mana Dia boleh menggunakan anda untuk menginjil hari ini. Minta Dia menunjukkan kepada anda di mana Dia telah merancang anda untuk mengambil bahagian dalam misi-Nya. Walaupun anda berasa tidak mencukupi/ tidak mampu, percayalah pada Roh-Nya untuk bersama anda dan bercakap melalui anda.


Doa:


Ya Tuhan,


Saya bersyukur atas janji dalam Kisah 1 yang mengingatkan saya tentang kepentingan misi tempatan dan global. Saya mengakui bahawa kadangkala saya berasa tidak mencukupi atau ragu-ragu sama ada saya boleh memainkan peranan dalam misiMu (sebutkan situasi atau contoh tertentu).


Tolong bimbing saya untuk memahami panggilan misi-Mu. Tunjukkan kepada saya di mana Engkau ingin menggunakan hidup saya untuk menyebarkan injil dan membawa harapan kepada mereka di sekeliling saya dan di seluruh dunia.


Ya Tuhan, kuasa Roh Kudus, berilah saya keberanian dan kemahiran yang diperlukan untuk bercakap bagi-Mu. Tolonglah saya untuk menangani perasaan tidak mampu dengan bergantung pada kuasa dan rahmat-Mu.


Bapa, saya berdoa agar setiap langkah yang saya ambil membawa kepada misi-Mu dan menyumbang untuk memenuhi perintah-perintah-Mu dalam Kisah Para Rasul 1:8. Berikan saya hati yang sensitif kepada orang di sekeliling saya dan dunia yang memerlukan injil.


Terima kasih, Tuhan, kerana Engkau sentiasa bersedia untuk menunjukkan dan membimbing kami dalam misi-Mu. Semoga setiap langkah saya membawa kemuliaan kepada-Mu dan mencerminkan kasih dan kuasa-Mu kepada dunia.


Dalam nama Yesus saya berdoa, amin.

Comments


bottom of page