top of page

Penyegaran Rohani 


Bacaan Alkitab : Yohanes 15:5


Yohanes 15:5 (TB)

Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.

 

Kehidupan Rohani yang Kuat ditentukan oleh Kesegaran Rohani yang terus menerus. Memiliki kehidupan rohani yang kuat kita memerlukan usaha untuk mengupayakannya. Salah satunya adalah dengan membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus tinggal tetap di dalam Dia. Itu adalah gambaran hidup kita yang diwarnai dengan doa. Doa adalah salah satu sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan supaya rohani kita senantiasa mendapatkan kesegaran dari sang sumber.

 

Melalui komunikasi inilah kita dapat menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan maka semakin kuat serta disegarkan kerohanian kita. Orang-orang yang memiliki kehidupan rohani yang baik akan menjadi lebih kuat dalam menghadapi persoalan dan tantangan hidup, sehingga tidak mudah menyerah dalam menanti pertolongan Tuhan.

 

Sangat jelas Firman Tuhan mengatakan, diluar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bermaksud, sebesar apa pun usaha yang kita cuba lakukan supaya kekal berada dalam situasi rohani yang segar, kita tidak mungkin berhasil selama kita tidak melibatkan Kristus selaku sang sumber kerana pertolongan hanya datang daripada Dia yang memberi kemenangan, kesegaran rohani hanya boleh terjadi kepada barangsiapa yang meletakkan harapannya kepada Yesus dengan sepenuh hati.

 

Karena itu, marilah kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan, dengan terus berusaha supaya kita semakin dekat dengan-Nya. Ingatlah bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang mendekat kepada-Nya, dan Tuhan tidak akan pernah mengulur-ulur pertolongan- Nya kepada orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan-Nya. Jangan pernah putus asa dalam menanti pertolongan Tuhan. Mari pergunakan waktu kita untuk terus menjalin hubungan intim dengan Tuhan Yesus maka kita akan mendapatkan kesegaran rohani yang terus menerus Amin.

 

Kehidupan Rohani yang Kuat di tentukan oleh Kesegaran Rohani yang terus menerus didalam Kristus.


Bahan Doa

Malaysia mengalami Penyegaran Rohani yang membawa kepada transformasi rohani dan kesatuan Tubuh Kristus secara besar-besaran.

1.  Perhubungan yang baik dari segi ekonomi, sosial, politik dan persaudaraan serantau di kalangan Negara-negara ASEAN. Kesatuan ASEAN akan menjadi landasan yang sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penjangkauan jiwa yang besar.

2.  Malaysia mempunyai hubungan antarabangsa yang baik dengan Negara-negara Asia, Komanwel, Timur Tengah, Negara-negara Eropah dan Barat. Hubungan ini akan menjadikan Malaysia sebuah negara yang memelihara keharmonian dan kesejahteraan sejagat.

3. Malaysia menjadi negara pelancongan yang baik, meningkatkan ekonomi dan  menjadikan Malaysia hub penjangkauan jiwa yang besar.Doa Puasa Kebangsaan 31 Hari, Sidang Injil Borneo (SIB/BEM)

(Sabah, Sarawak, Semenanjung)

Comments


bottom of page