top of page

Spiritual Heart Check #4: Apakah Kondisi Hati Kita Berkenaan Pertaubatan?
2 Sam 12:5-7,13 (AVB) 5 Maka menyala-nyalalah amarah Daud dengan kuatnya terhadap orang kaya itu. Katanya kepada Natan, “Demi TUHAN yang hidup, orang yang melakukan hal itu harus mati! 6 Hendaklah dia mengganti anak domba betina itu empat kali ganda, kerana dia telah melakukan hal semacam itu dan kerana nyata dia tiada sifat belas kasihan.”

7 Kata Natan kepada Daud, “Engkaulah orang itu! Beginilah firman TUHAN, Allah Israel, ‘Aku telah melantik engkau menjadi raja atas orang Israel, dan Aku telah membebaskan engkau daripada tangan Saul. 13 Jawab Daud kepada Natan, “Aku telah berdosa terhadap TUHAN.”


Tidak semua tindakan Daud mengagumkan. Malah, dia terkenal dengan penzinaannya dengan

Batsyeba, salah seorang isteri askarnya. Dia juga membawa suami Batsyeba pulang ke rumah semasa cuti berperang supaya dia dapat tidur dengan Batsyeba, untuk menutupi kehamilannya. Apabila dia tidak bekerjasama, Daud telah membunuh Uria dalam peperangan. Jelas sekali, Alkitab tidak cuba melindungi kita daripada dosa dilakukan oleh umat Tuhan.


Daud adalah seorang pahlawan perang, seorang raja dan seorang penyair; tetapi dia juga

penipu, penzina, dan pembunuh. Adakah anda berasa lebih normal sekarang?


Dia bertaubat dan memohon ampun. Perhatikan bahawa dia tidak menafikan dia melakukannya, dia melakukannya dan tidak membuat alasan, dia tidak merasionalkan dengan bercakap tentang apa atau siapa yang menyebabkan dia bertindak sedemikian,

dia tidak menyalahkan Batsyeba atas bahagiannya dalam perbuatan kotor itu. Dia dengan jujur mengakui kegagalannya, meminta pengampunan dan bergerak ke hadapan.


Aplikasi

Apakah kita sedia meminta ampun daripada Tuhan? Dan juga memaafkan orang lain yang telah berdosa terhadap kita.


Comments


bottom of page